Özellik 1

Ürünlerin detaylı maliyetlendirilmesini ve maliyetlerinin geriye dönük izlenmesini,

Müşteri teklif formlarının hazırlanmasını, kayıt altına alınmasını ve takibinin yapılmasını,

Müşteri görüşmelerinin kayıt altına alınarak, aksiyonların alınması ve takibinin yapılmasını,

Müşteri siparişlerinin açılmasını ve takibinin yapılmasını,

Üretim iş emirlerinin açılmasını, üretim planlarının oluşturulmasını ve takibinin yapılmasını,

Özellik 2

Tüm ürünlerin, hammadde ve malzemelerin stok alanlarına ve raf  numaralarına göre stok takiplerinin yapılmasını
ve stok maliyet raporlarlarının oluşturulmasını,

Açık siparişlerin yarımamül, hammadde ve malzeme ihtiyaçlarının hesaplanmasını ve planlanmasını (MRP),

Özellik 3

Satınalma isteklerinin tekliflendirilmesini, satınalma siparişlerinin oluşturulmasını ve takibinin yapılmasını,

Fasonda işlem gören parçaların çıkış ve giriş hareketlerinin kayıt altına alınmasını ve takibinin yapılmasını,

Ürün izlenebilirliğinin (FİFO / LİFO ) kayıt altına alınmasını ve raporlanmasını,

Özellik 4

Ürünlerin, hammadde ve malzemelerin kalite kontrol planlarının oluşturulmasını,

Ürünlerin prosese yol verme, proses, son kontrol, yükleme öncesi kontrolleri ile hammadde / malzemelerin giriş kalite 
kontrollerinin program üzerinden yapılmasını, kayıt altına alınmasını ve raporlanmasını,

Ölçü/Test alet ve cihazlarının kayıt altına alınması, kalibrasyon ve doğrulamalarının takibinin yapılmasını,

Özellik 5

Sevk edilecek ürünlere ambalaj etiketlerinin oluşturulmasını,

Tüm çıkışların ( Sevk, iade, fason işçilk)  irsaliyelerinin oluşturulmasını,

Üretilen ve sevk edilen tüm ürünlerin alt parça, hammadde ve malzemelerinin stoktan otomatik olarak düşülmesini,

Özellik 6

Makine/ Ekipman ve üretim personellerinin kullanabilirlik, kalite, üretim süresi performanslarının ölçülmesini ve 
etkinliklerinin hesaplayarak raporlanmasını,

Tüm ekipmanların bakım kontrol kriterlerinin belirlenmesini ve bakım formlarının oluşturulmasını,

Kalıpların baskı sayılarına göre bakım planlarının oluşturulmasını ve bakım, arıza onarım kayıtlarının tutulmasını,

Makine / Ekipmanların bakım planlarının oluşturulmasını ve  bakım, arıza onarım kayıtlarının tutulmasını,

Özellik 7

Süreç performans raporlarının istenen tarih aralığında, genel, müşteri veya tedarikçi bazında oluşturulmasını,

Otomatik yedek alma ile verilerinizin korunmasını ve kullanıcı yetkilendirme ile görülmesini istemediğiniz verilerinizin
seçeceğiniz kullanıcılar tarafından görülmesinin engellenmesini sağlar.